Skip to content

ನಂದಿನಿಯೊಂದಿಗೆ ಗುದ್ದಾಟ.. ಅನಿತಾಳೊಂದಿಗೆ ದೆಂಗಾಟ – 4 | Kannada Sex Stories

🔥 Kannada Sex Stories (410) : ಇಬ್ಬರೂ ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ತುಲ್ಲಿನಿಂದ ಬೆರಳು ತೆಗೆದರು. ಅನಿತಾ ನನ್ನನ್ನು ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ತಳ್ಳಿ ನನ್ನ ತೊಡೆ ಮಧ್ಯೆ ಕೂತು ನನ್ನ ನಿಗುರಿದ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಳು. ಹ್ಮ್ಮ್ಮಮ್……ನನ್ನ ಅನಿ ತುಣ್ಣೆ ಚೀಪೋದ್ರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರವೀಣೆ. ಎಂತಹ ಸುಖ ಗೊತ್ತಾ…..
ನಾನು ಹಾಗೆಯೇ ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅನಿತಾ ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆ ಚೀಪುತ್ತಿದ್ದರೆ ನಂದಿನಿ ನನ್ನ ಮುಖದ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಕಾಲನ್ನು ಅಗಲ್ಸಿ ತುಲ್ಲನ್ನು ನಾನಾ ಬಾಯಿ ಹತ್ತಿರ ತಂದು…ವಿನು ನೆಕ್ಕೋ….ಅಂದಳು. ನಾನು ಅವಳ ತುಲ್ಲಿನ ದ್ವಾರವನ್ನು ಕೈ ಇಂದ ಅಗಲಿಸಿ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಒಳಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದೆ. ಹ್ಮ್ಮ್ಮ್…ಹ್ಹ್ಹ್,,,,,ಮ್ಮ್ಮ್ಮಮ್…… ಮ್ಮ್ಮ್……. ಸ್ಸ್ಸ್ಸ್……. ಅಂತ ಮುಲುಗುತ್ತ ನೀಟಾಗಿ ತುಲ್ಲನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಳು.

ನಂದಿನಿಯೊಂದಿಗೆ ಗುದ್ದಾಟ, ಅನಿತಾಳೊಂದಿಗೆ ದೆಂಗಾಟ – 3 | Kannada Sex Stories

ನಾನೊಂತು ಅವಳ ತುಲ್ಲಿನೊಳಗೆ ಬಾಯಿ ಹಾಕಿ ಒಳ ಗೋಡೆಯನ್ನು ನಾಲಿಗೆ ಒಂದ ತಡಕಾಡಿದೆ. ಅವಳು ಅಮ್ಮಮ್……. ಮಂ….. ಹ್ಹ್ಹ್ಹ್…. ಅಂತ ನನ್ನ ತಲೆಯನ್ನು ತುಲ್ಲಿಗೆ ಅದುಮಿ ರಸ ಸುರಿಸಿದಳು. ಅನೀ…ಬಿಡೆ ಅವನ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ನನಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಮೇಲೆದ್ದಳು. ಅನಿತಾ ಐಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ತರ ಚೀಪಿ ತುಂಬಾ ಗೋಗರೆದ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟಳು. ನಾನು ಮೇಲೆ ಎದ್ದು ಅನಿತಾಳನ್ನು ಅಂಗಾತ ತೊಡೆ ಅಗಲಿ ಮಲಗಿಸಿ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಅವಳ ತುಲ್ಲಿನ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿದೆ. ಅಮ್ಮ…….ಸ್ಸ್ಸ್ಸಸ್ಸ್ಸ್ಸಸ್……..ಅಂತ ಸೊಂಟ ಎತ್ತಿ ನನ್ನ ತಲೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒತ್ತಿಕೊಂಡಳು.
ನನಗೊಂತೂ ಉಸಿರು ಕಟ್ಟಿದ ಹಾಗೆ ಆಯ್ತು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಂದಿನಿ ಅವಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿ ತೊಡೆ ಅಗಲ್ಸಿದಳು. ನಾನು ನನ್ನ ಒಂದು ಕೈ ಇಂದ ಅವಳ ತುಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಸವರುತ್ತ ಇದ್ದೆ. ನಂದಿನಿ ಅನಿತಾಳ ಮೊಲೆಯನ್ನು ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಮೊಲೆತೊಟ್ಟು ಚೀಪುತ್ತ ಇದ್ದಳು. 🔥 Kannada Sex Stories (410), Kannada Erotic Stories.

ಅನಿತಾಳಿಗೊಂತು ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಸುಖ..ಹ್ಮ್ಮ್ಮ್.. ಹ್ಹಾ… ಮ್ಮ್ಮ್ಮ್… ಅಮ್ಮ್ಮ್ಮ್…… ಮ್ಮ್ಮ್… ನಂದು…….. ಮ್ಮ್ಮ್… ಅನ್ನುತ್ತ ಸೊಂಟ ಎತ್ತೆತ್ತಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಳು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅವಳೂ ಕೂಡ ರಸವನ್ನು ನನ್ನ ಬಾಯಿಗೆ ಸುರಿದಳು. ನಾನು ಎಲ್ಲ ನೆಕ್ಕಿ ಮೇಲೆ ಎದ್ದೆ. ಇಬ್ಬರೂ ನನನ್ನು ಕೆಯಿ ಕೆಯಿ ಅಂತ ಗೋಗರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ನಾನು ಅನಿತಾಳನ್ನು ಅಂಗಾತ ಮಲಗಿಸಿದೆ, ನಂದಿನಿಯನ್ನು ನಾಯಿ ತರ ಮಲಗಿ ಅವಳ ತುಲ್ಲನ್ನು ನೆಕ್ಕಲು ಹೇಳಿದೆ. ಅವಳು ನಾನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಅನಿತಾಳ ತುಲ್ಲನ್ನು ನೆಕ್ಕುತ್ತಿದ್ದಳು. ನನಗೆ ನಂದಿನಿ ತಿಕದೆ ಮೇಲೆ ಆಸೆ ಆಯಿತು. ಒಳ್ಳೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ತರ ಇದೆ ಅವಳ ತಿಕ. ಹಾಗೆ ಮೆಲ್ಲನೆ ಹಿಸುಕಿ ಪತಾರಣೆ ಹೊಡೆದೆ. ಶ್ಹ್ಹ್ಹ್……. ಹ್ಮ್ಮ್ಮ್…. ಅನ್ನುತ್ತ ತನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ಅನಿತಾಳ ತುಲ್ಲನ್ನು ನೆಕ್ಕುತ್ತಾ ಇದ್ದಳು. ನಾನು ಅವಳ ತಿಕದ ಹತ್ತಿರ ನನ್ ತುಣ್ಣೆ ತಂದು ನೀಟಾಗಿ ಗುರಿ ನೋಡಿ ತುಲ್ಲಿಗೆ ತೂರಿಸಿದೆ. ಅಮ್ಮ್ಮಾ……. ಅಂತ ಕೂಗಿದಳು. ಅನಿತಾ ನಕ್ಕು ಹೆಯಿ…ಕೂಗಬೇಡ ಕಣೆ ಬಾರೆ ನನ್ ತುಲ್ಲು ನೆಕ್ಕು ಅಂದಳು. ನಾನು ಜೋರಾಗಿಯೇ ಅವಳ ತುಲ್ಲಿನ ಆಳಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗುತ್ತಿದ್ದೆ. ಅಮ್ಮಮ…ಹ್ಹ್….ಹಾ….ಮ್ಮ್ಮ್ಮ್…….. ಅಂತ ಇಬ್ಬರು ಮುಲುಗಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.

ನಾನು ಪಟಪಟನೆ ಸೊಂಟ ಅಲ್ಲಾಡಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಒಂದೊಂದು ಹೊಡೆತಕ್ಕೂ ಅವಳ ತಿಕ ಅದುರುತ್ತಿತ್ತು. ಅಷ್ಟಲ್ಲದೇ ನಾನು ಕೈ ಹಾಕಿ ನಂದಿನಿ ಮೊಲೆಯನ್ನು ಹಿಸುಕಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಬಾರಿ ನಂದಿನಿ ರಸ ಸುರಿಸಿದಳು. ಅವಳಂತೂ ಫುಲ್ ಸುಸ್ತಾಗಿ ಹೋದಳು. ನನಗೆ ಇನ್ನು ಬೇಕೆನಿಸಿತು. ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ೨ ನಿಮಿಷ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಸೆಕಂಡ್ ಟೈಮ್ ಕೊಡದೆ ರಪರಪನೆ ಬಾರಿಸಿದೆ. ಅವಳಿಗೆ ತಡೆಯಲು ಆಗದೆ ಮ್ಮ್ಮ್ಮ್…ಹ್ಹ್ಹಹ್ಹ್…….. ಗ್ರ್ರ್ರರ್ರ್ರ್ರ್…….. ಮ್ಮ್ಮ್ಮಮ್ಮ್ಮ್…ಸ್ಸ್ಸ್ಸಸ್ಸ್ಸ್ಸಸ್… ಅನ್ನುತ್ತ ತುಲ್ಲು ನೆಕ್ಕೊದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದಳು.
ಅನಿತಾ ಮೇಲೆ ಎದ್ದು ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆ ಅವಳ ತುಲ್ಲಿನ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಬರೋದನ್ನೇ ನೋಡುತ್ತಾ ಕುಳಿತಳು. ಹೀಗೆ ಬಿಡದೆ ೧೫ ನಿಮಿಷ ಅದೇ ಪೋಸಿಶನ್ ನಲ್ಲಿ ಅವಳನ್ನು ಕೆಯ್ದೆ. ಅಮ್ಮಾ…ವಿನು….ಆಗಲ್ಲ ಬಿಡೋ…..ಅಂದಳು. ಅನಿತಾ ನಂದಿನಿ ಮುಖನ ನೋಡಿ ವಿನು…ಸಾಕು ಬಿಡು ನನ್ನನ್ನು ಕೆಯಿ…ಬಾ….ಪಾಪ ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಈ ತರ ಕೆಯ್ದೆರೆ ಅವಳ ಕಥೆ ಏನು ನೋಡು ಎಷ್ಟು ಸುಸ್ತಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಬಿಡಿಸಿದಳು. ನಂದಿನಿ ಮೈ ಬೆವರುತ್ತ, ಪೂರ್ತಿ ತೃಪ್ತಿ ಇಂದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದಳು. ಅವಳ ಮುಖದಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿಯ ನಗು ಕಳೆ ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆ ಇನ್ನು ರಸ ಸುರಿಸಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅನಿತಾಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅವಳನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಬಲವಾಗಿ ತಬ್ಬಿಕೊಂಡು ತುಟಿಗೆ ತುಟಿ ಒತ್ತಿ ಪೂರ್ತಿ ದೀರ್ಘ ಚುಂಬನ ಕೊಟ್ಟೆ.

ಅನಿತಾಳ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕಾಮದ ಕೋರಿಕೆ ಕಂಡಿತು. ಅವಳನ್ನು ಅಂಗಾತ ಮಲಗಿಸಿ ತೊಡೆ ಅಗಲಿಸಿದೆ. ಅವಳ ಒಂದು ಕಾಲನ್ನು ನನ್ನ ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡೆ. ಅವಳ ತುಲ್ಲು ಸುಲಿದ ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣಿನ ತರಹ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದು ಕೊಂಡಿತ್ತು. ನಾನು ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ತುಲ್ಲಿನ ಬಾಗಿಲ ಬಳಿ ತಂದು ಜೋರಾಗಿ ಸೊಂಟ ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಎಂದರೆ ಮಚ ಅಲ್ಲಾಡಿಹೊಯ್ತು. ಅಮ್ಮಮ್ಮಾ…….. ಮ್ಮ್ಮ್ಮ್…… ಅಂತ ಕಿರುಚಿದಳು. ಅವಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋವಾದರೂ ಮ್ಮ್ಮ್….ಹ್ಹ್ಹ್….ಅಂತ ನಾಲಿಗೆ ಸವರಿಕೊಂಡು ಸುಖ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದಳು. ನಾನು ಈ ತರ ಅನಿತಾಳಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಕೆಯ್ದಿದ್ದೇನೆ ಅವಳಿಗೆ ಈ ತರ ಕೆಯಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದರೆ ಬಲ ಇಷ್ಟ. ನಂದಿನಿ ಏದುಸಿರು ಬಿಡುತ್ತ ಮಲಗಿಕೊಂಡೆ ನಾಮ್ಮ ಕೆಯ್ದಾಡೋದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಳು. ನಾನು ಇದ್ದ ಶಕ್ತಿಎಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಅವಳ ಆಳವನ್ನು ಮುಟ್ಟುತ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆ ಅವಳ ತುಲ್ಲಿನೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ಬರೋದನ್ನು ನೋಡಿ ಇನ್ನು ಶಕ್ತಿ ಬಂದಂತೆ ಆಯಿತು… ಮ್ಮ್ಮ್… ಹ್ಹ್ಹ್ಹ್…. ಅಮ್ಮ್ಮ್ಮ್….. ವಿನ್………… ಉ……… ಮ್ಮ್ಮ್…… ಕೆಯ್ದಬಿದೋ…… ಬಿಡಬೇಡ ……ಅಮ್ಮ….. ಹ್ಹ….. ಹ್ಮ್ಮಾ……… ನನ್ ತುಲ್ಲು ಹರಿ ನನ್ ರಾಜಾ……ಅಂತ ಸೊಂಟ ಎತ್ತೆತ್ತಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಳು. ಅವಳ ಮೊಲೆಜೊತೆ ಆಟ ಆಡುತ್ತಾ ಮುತ್ತು ಕೊಡುತ್ತಾ ಮನಸೋ ಇಚ್ಛೆ ಕೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನನ್ನದು ರಸ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಆಯ್ತು. ಆದರೆ ನನಗೆ ಬೇಗ ಸುರಿಸೋದು ಇಷ್ಟ ಇರಲಿಲ್ಲಾ. ನಾನು ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕೆಯೋದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಅವಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಎಬ್ಬಿಸಿ ಗೋಡೆಗೆ ಒರಗಿಸಿಕೊಂಡು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಅವಳು ಒರಗಿ ಕಾಲು ಅಗಲ್ಸಿಕೊಂಡು ನಿಂತಳು. ನಾನು ತಕ್ಷಣ ಅವಳ ತುಲ್ಲಿಗೆ ತೂರಿಸಿದೆ. ಅವಳ ಮೊಲೆ ನನ್ನ ಎದೆಗೆ ಒತ್ತಿಕೊಂಡು ಅಪ್ಪಚ್ಚಿಯಾಗಿತ್ತು. ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ಚೇರ್ ಅನ್ನು ಹಿಡಿಕೊಂಡು ಮುಖವನ್ನೆಲ್ಲ ನೆಕ್ಕುತ್ತ ಕೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದೆ.
ಅನಿತಾಳೂ ಕೂಡ ಕಾಲನ್ನು ನನ್ನ ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ಸುತ್ತಿ ತುಣ್ಣೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗಲು ಸಹಕರಿಸಿದಳು. ಅವಳನ್ನು ಮುದ್ದಾಡುತ್ತಾ ಮನಸೋ ಇಚ್ಚೆ ಕೆಯ್ದೆ. ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆಯಂತೂ ಗಟ್ಟಿಯಾಗೇ ಬಿಗಿಯಾಗೆ ಇತ್ತು. ಅಮ್ಮ….. ಹ್ಮ್ಮ್ಮಮ್…. ನಿಧಾನಕ್ಕೆ…… .ಹ್ಮ್ಮ್ಮ್…. ಮಂ……… ಅಂತ ಮುಲುಗಾಡುತ್ತಾ ಮುತ್ತು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಳು. ಹ್ಮ್ಮ್..ಹ್ಮ್ಮ್… ಮಂ.. ಮ್ಮ್ಮ್…. ಮ್…. ಅನಿ….. ನನ್ ಚಿನ್ನಾ………. ಪ್ಚ್ಕ್…. ಅಂತ ಮುತ್ತುಕೊಡುತ್ತಾ ಸೊಂಟ ಅಲ್ಲಾಡಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಲ್ಲ. ಪಟ ಪಟನೆ ಬಾರಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅನಿತಾ ಕಾಮರಸ ಸುರಿಸಿದಳು. ನಂತರ ತುಣ್ಣೆ ಆಚೆ ತೆಗೆದು ಅವಳನ್ನು ಉಲ್ಟಾ ತಿರುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹಿಂದಿನಿಂದ ಅವಳ ತುಲ್ಲಿಗೆ ಹೆಟ್ಟಿದೆ. ಅಬ್ಬಾ……… ಅಂತ ರಾಗ ಎಳೆದಳು. ಹಾಗೆ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಅವಳನ್ನು ೫ ನಿಮಿಷ ದೆಂಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆ ರಸ ಸುರಿಸಲು ಶುರು ಆಯ್ತು. ಸರಕ್ಕನೆ ಆಚೆ ತೆಗೆದೆ ಅನಿತಾ ಸುಸ್ತಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಳು.
ಮತ್ತೆ ಅವಳನ್ನು ಹಾಸಿಗೆ ತುದೀಲಿ ಮಲಗಿಸಿ ತುಣ್ಣೆ ತೂರಿಸಿದೆ. ಅಮ್ಮ್ಮಾ…..ಅಮ್ಮಮ್…..ಹೆಯ್ಯಿ……..ಅಮ್ಮ……..ಅಂತ ಸುಸ್ತಾಗಿ ಮಲಗಿದಳು. ಅವಳ ತುಲ್ಲಿನಿಂದ ರಸ ಬಂದಿದ್ದ ಕಾರಣ ನನನ್ ತುಣ್ಣೆ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡದೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಪಚಕ ಪಚಕ ಅಂತ ಶಬ್ದ ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಹೀಗೆ ಅವಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡದೆ ಸುಮಾರು ೨೫ ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಕೆಯ್ದ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ತಡೆಯಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ರಸ ಬರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಅನಿತಾ…..ರಸ ಕುಡಿತಿಯೇನೆ ಅಂದೆ…ಹ್ಮ್ಮ್ ಆಗಲ್ಲ ಕಣೋ ಮೇಲೆ ಏಳೋಕ್ಕೆ, ತುಲ್ಲಿಗೆ ಸುರಿಸ್ಬಿಡು ಅಂದಳು. ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನಂದಿನಿ ನಾನು ಕುಡೀತೀನಿ ರುಚಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಳು. ಆವಾಗ, ನೋಡು ನಂದಿನಿಗೆ ಕೊಡು ಕುಡೀತಾಳಂತೆ ಅಂತ ಅನಿತಾ ಹೇಳಿದಳು. ನಂದು ರಸ ಬಂದೆ ಬಿಟ್ಟಿತು. ತಕ್ಷಣ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ತುಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆದು ನಂದಿನಿ ಬಾಯಿ ಒಳಗೆ ತೂರಿಸಿದೆ. ಸ್ಸ್ಸ್ಸ್……. .ಸ್ಸ್ಸ್ಸಸ್ಸ್ಸ್ಸ್………. ಸಸ್…ಸ್ಸ್ಸ್… ಹಹಹಾ…… ಅಂತ ಬಂದೆ ಬಿಟ್ಟಿತು. ನಂದಿನಿ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಬಾಯಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ರಸ ಕುಡಿದಳು. ನಾನೊಂತು ಫುಲ್ ಸುಸ್ತು…. ಕೊನೆಗೆ ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ನಂದಿನಿ ನಾಲಿಗೆ ಇಂದ ನೆಕ್ಕಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದಳು. ಮೂವರಲ್ಲೂ ತೃಪ್ತಿ. ನಾನು ಹಾಗೇನೆ ಮಲಗಿದೆ. ನನ್ನ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಂದಿನಿ, ಬಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅನಿತಾ ಬೆತ್ತಲೆ ಆಗಿ ಮಲಗಿದೆವು. 🔥 Kannada Sex Stories (410), Kannada Erotic Stories.